Óvodás csoport

Óvodai kiscsoport (3-4 év)

Beszédfejlesztő foglalkozás

A gyermekeket a mászócsoportban elsajátított mondókákra, énekekre építve fejlesztjük tovább. Bővítjük dal- és mondókaismeretüket.
A szavak, az egyszerű mondatok és az önállóan megfogalmazott beszéd készségének kialakulását segítjük sok játékkal, valamint magyar gyermekkönyvek felhasználásával. A foglalkozásokon a legnagyobb hangsúlyt a szóbeli megnyilvánulásokra fektetjük. A beszélt nyelv, a szókincs fejlesztésére segítségül szolgál a drámapedagógia módszerének alkalmazása. A gyerekek a pedagógus irányításával játékosan témaköröket dolgoznak fel, és ehhez kapcsolódóan helyzeteket játszanak el. A foglalkozások menetében, azok kiegészítéséül, az adott témához kapcsolódóan szerepet kap a kézműves tevékenység is.

Óvodai nagycsoport (5-6 év)

Iskolai előkészítő foglalkozás

Az iskolai előkészítő csoportban magyar nyelv és szókincsfejlesztés történik. A gyerekek játékos formában és a koruknak megfelelően dolgozzák fel a témákat. Az óra egyik felében inkább az új ismeretek átadása és elsajátítása a cél Deákné B. Katalin módszerével, míg az órák másik felében ezeknek az új ismereteknek az elmélyítése történik meséken, közös játékokon, énekeken, mondókákon keresztül.
Célunk, hogy a gyerekek, mire iskolába kerülnek életkoruknak megfelelő szókinccsel rendelkezzenek, és kellő jártassággal mozogjanak az egyes témákban.
Továbbá figyelünk a gyerekek finommotorikus mozgásának fejlesztésére is, hiszen az iskolában ez alapvető készség az írástanulásnál.

Beszédfejlesztő foglalkozás

A gyermekeket a kiscsoportban elsajátított ismeretanyagra építve fejlesztjük tovább.
A magyar szóbeli szövegértés és fogalmazás készségének kialakulását segítjük, magyar gyermekversek, mesék és sok magyar gyermekjáték felhasználásával. Ebben az életkori csoportban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szóbeli megnyilvánulás beszélgetés, egy-egy szerepjáték, mese kapcsán. A gyerekek a pedagógus vezetésével továbbra is eljátszanak meséket, szituációkat adott témákhoz kapcsolódóan. Így a beszélt nyelv, a szókincs fejlesztésére továbbra is segítségül szolgál a drámapedagógia módszere.