3. Osztály

Olvasás-írás-nyelvtan, beszédfejlesztő órák

A gyermekeket a második osztályban elsajátított tananyagra építve fejlesztjük tovább.
A magyar olvasás-írás, a szövegértés és a fogalmazás készségét mélyítjük el. A tanulók magyar nyelvtani ismereteit tovább bővítjük. A helyesírás elsajátítását továbbra is előtérbe helyezzük. Szintén magyar tankönyveket és sok játékos feladatot használunk. Ebben az osztályban egyre nagyobb hagsúlyt kap mind az írásbeli, mind a szóbeli fogalmazáskészség kiteljesítése.
A beszélt nyelv, a szókincs fejlesztésére továbbra is segítségül szolgál a drámapedagógia módszerének alkalmazása. A gyerekek, tanári irányítással, helyzeteket játszanak el adott témákhoz kapcsolódóan; a környezetismeretből, egy-egy irodalmi alkotásból, a magyar történelemből. Ezáltal komplexen fejlődik szóbeli kifejezőkészségük.