2. Osztály

Olvasás-írás-nyelvtan, beszédfejlesztő órák

A gyermekeket az első osztályban elsajátított tananyagra építve fejlesztjük tovább.
A magyar olvasás-írás, a szövegértés és a fogalmazás készségének kialakulását segítjük.
Ebben az osztályban a magyar nyelvtan alapjaival is elkezdenek ismerkedni a gyermekek, különös hangsúlyt fektetve a helyesírásra. Az oktatásban magyar tankönyveket és sok játékos feladatot használunk fel. A tanórákon nagy szerepet kap a szóbeli megnyilvánulás is. A beszélt nyelv, a szókincs fejlesztésére segítségül szolgál a drámapedagógia módszerének alkalmazása. A gyerekek, tanári irányítással, helyzeteket játszanak el egy adott környezetismereti témához kapcsolódóan; egy-egy irodalmi alkotásból. Ezáltal komplexen fejlődik szóbeli kifejezőkészségük.