1. Osztály

Olvasás és írás óra

Célunk a magyar nyelv olvasásának és írásának elsajátítása magyar elsős tankönyv segítségével. A gyerekek a betűket abban a sorrendben sajátítják el, amilyen gyakran a magyar nyelvben előfordulnak. Először 2 betűs, később minél több betűs szavakat próbálnak összeolvasni. A szótagolásnak nagyon fontos szerepe van a magyar nyelvben, ezért a szavak szótagjait tapsolással kísérve választjuk el. Különös figyelmet fordítunk a magyar szavakra jellemző ékezetekre és a német-magyar nyelvben eltérő betűk kiejtésére. Első osztályban a betűket még csak nagy és kis nyomtatott betűként olvassuk és írjuk, alkalmazkodva a német iskolák első osztályos módszeréhez. A tanuláshoz nagy segítséget ad a már említett tankönyv, az ehhez tartozó feladatlap, amely játékosan és sok kép segítségével nyújt különböző feladatokat. A feladatlap nagy hangsúlyt fektet a gyerekek írásmotorikájának fejlesztésére is. Ezenkívül nagyon sok szemléltetőeszköz és játék segítségével sajátítjuk el az olvasás és írás készségét (mint például színes mágnesbetűk, betűs-képes összerakós játékok, memóriajátékok betűkkel stb.).

Beszédfejlesztő óra

A beszédfejlesztő órán az a célunk, hogy a gyerekek folyamatosan tudjanak beszélni egy-egy megadott témáról, például az egészségünkről, mindennapi teendőinkről, évszakokról, iskoláról stb. Továbbá a témák feldolgozásánál kiemelt feladatnak tartjuk a tanulók szókincsének bővítését.
A betűk tanulása mellett nagyon fontos ebben a korban, hogy éreztessük a gyerekekkel a magyar nyelven való olvasás és írás elsajátításának fontosságát. Felkeltsük érdeklődésüket a magyar könyvek iránt. Ez az alapja a későbbiekben a magyar irodalom, történelem, kultúra megismerésének és iránta való szeretetének.